Nieuws

Schipholregio kraakt nieuwe Luchtvaartnota: geen draagvlak

Schipholregio kraakt nieuwe Luchtvaartnota: geen draagvlak

Amstelveen - De Luchtvaartnota van het kabinet kan in de huidige vorm niet rekenen op regionaal draagvlak. Vier provincies en 56 gemeenten in de Schipholregio, waaronder Amstelveen, hebben dit dinsdag in een gezamenlijke reactie aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laten weten.


Dat meldt de gemeente in een persbericht: ‘De provincies en gemeenten verenigd in het BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) zien veel knelpunten in de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Er lijkt gekozen te worden voor groei zonder dat de randvoorwaarden zijn vastgesteld. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans. Zo wordt gesproken over groei onder voorwaarden, terwijl veel bestaande knelpunten nog niet zijn opgelost. Dit is precies een van de zorgen die de gemeente eerder al heeft geuit in de Position Paper Schiphol.’

Uit balans

Het Amstelveense college van B en W vindt het belangrijk dat Schiphol in balans en op een wijze wordt ontwikkeld. ‘Daarvoor moeten verschillende vraagstukken en thema’s in onderlinge samenhang worden bekeken en dat ontbreekt in deze nota’, zegt wethouder Herbert Raat (Schiphol, VVD) in het persbericht.

‘Het gebrek aan concrete uitwerking, samenhang en integraliteit vormt de kern van onze zorg. We willen dat Schiphol heldere, meetbare en afdwingbare doelen krijgt opgelegd die de overlast daadwerkelijk verminderen en het leefklimaat verbeteren. Eerst zien en dan geloven, is ons motto en dat geldt na het lezen van deze nota nog steeds,' aldus Raat in het persbericht. 

Reactie op kritiek van GroenLinks

Wethouder Raat kreeg deze week nog felle kritiek van oppositiepartij GroenLinks, omdat hij niet in ging op vragen van GL-raadslid Lennart de Looze over de Amstelveense visie op de luchtvaartnota. De Looze was daarover zeer verongelijkt en bracht er een persbericht over uit

Raat laat desgevraagd weten die boosheid 'kenmerkend gedrag van GroenLinks Amstelveen te vinden' en noemt het een Trumpiaanse vorm van politiek bedrijven. Raat zegt het spijtig te vinden dat GroenLinks in Amstelveen 'nooit eens verder kijkt dan de eigen schutting.' 'Als je het niet met GroenLinks in Amstelveen eens bent of je geeft ze hun zin niet, dan ben je automatisch tegen ze en worden ze boos', zegt Raat. 'Dat zie je wel vaker in het uiterste linkse of rechtse spectrum van de politiek. Aan de rechterzijde zie je dat in de landelijke politiek ook geregeld bij Forum voor Demcoratie. In die zin is het gedrag van GroenLinks Amstelveen vergelijkbaar.' 

'College bepaalt de koers'

Raat verduidelijkt: 'GroenLinks Amstelveen is tegen luchtvaart en zit niet in het College van B en W (VVD, D66, PvdA, red). Het College bepaalt nu eenmaal de koers (samen met een een meerderheid van de gemeenteraad) en is anders dan GroenLinks zeker niet tegen luchtvaart. Wij vinden de luchtvaart van groot economisch belang voor de regio en al helemaal voor Amstelveen, maar zien wel dat de balans zoek is geraakt. We zijn kritisch op de Luchtvaartnota, maar zitten hier niet om de anti-luchtvaartstandpunten van GroenLinks Amstelveen over te brengen', aldus Raat.

Verhoudingen zoek

In het persbericht van de gemeente stelt Raat ook helder dat Amstelveen niet tegen Schiphol is: 'Wij zijn niet tegen Luchtvaart. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze economie. Maar de verhouding tussen de luchtvaart als banenmotor en de overlast voor bewoners is uit balans. Daarom trekken wij als gemeente onder leiding van PvdA-gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland met BRS op om dit in de Tweede Kamer aan de orde te brengen.’

Luchtvaartnota

In de reactie worden de gebreken en knelpunten die de BRS ziet duidelijk uiteengezet. Nut en noodzaak, de consequenties voor de omgeving, de keuzes die daarbij worden gemaakt tussen diverse publieke belangen en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, de gezondheid en het klimaat zijn niet in beeld gebracht. Ook ontbreekt inzicht in sturingsinstrumenten. Zelfs de grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen, zijn niet helder. Ook wordt onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de luchtvaart, zoals internationale treinverbindingen.

Brandbrief

BRS heeft deze week een brandbrief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gestuurd in reactie op een aanpassing in de nieuwe Omgevingswet betreffende rekenregels voor geluidsoverlast. Lawaai veroorzaakt door luchtvaart wordt als het aan de minister ligt veel zwaarder meegeteld dan voorheen in de wet geluidhinder. Hierdoor gaat de gehele Schipholregio in feite op slot voor woningbouw. BRS wil hierover met de minister in gesprek.

Sharing is caring:

BijKlaasje
Klaasje Zevensterstraat 209
1183 NK
Amstelveen

bijklaasje@brentano.nl
020 23 78 638